Урок №23

Практична робота 7. Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі
Цілі:
ü    навчальна: продовжувати вчитися створювати стовпчасті і секторні діаграми засобами табличного процесора, налаштовувати параметри відображення діаграми, поля даних та рядів даних; аналізувати діаграми;
ü    розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, уваги, пам’яті; стимулювати вміння порівнювати набуті знання, розвивати вміння аналізувати та узагальнювати;
ü    виховна: виховувати творчий та естетичний підхід до роботи, бажання експериментувати.
Хід  уроку
1. Організаційний момент
2.Актуалізація опорних знань.
Вправа «Продовж речення».
Табличний процесор MS Excel – це прикладна програма, яка призначена для … (опрацювання даних, поданих у таблицях).
Об’єктами табличного процесора є … (книга, аркуш, таблиця, рядок, стовпець, клітинка, діапазон, діаграма та інші).
 Формула в MS Excel – це … (вираз, який задає порядок обчислення в електронній таблиці).
 Функції в MS Excel поділяються на такі категорії: … (математичні, статистичні, логічні, текстові, фінансові та інші).
Прикладами статистичних функцій є функції … (середнє значення, min, max …).
Функція сума SUM є прикладом … (математичних функцій).
3 . Мотивацій навчальної діяльності
В різних ситуаціях фахівця можуть цікавити як самі числа,  показані в таблиці, так і тенденції у їх зміні, які показують діаграми. Отже, діаграми призначені для графічного відображення числових даних.
За допомогою діаграм, на яких зображені зміни у виробництві, аналізують економічний стан на підприємстві. Аналіз такої інформації дає можливість прийняти правильне рішення  і підвищити конкурентну здатність продукції, яка виробляється, зробити її дешевшою і якіснішою.

В електронну таблицю вмонтовані спеціальні засоби, що носять назву ділової графіки,  які дозволяють зобразити табличні дані у графічному вигляді.
4. Формування вмінь та навичок
Робота за комп’ютером
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.
Фізкультхвилинка
Учні виконують вправи для очей, рук і корпуса, рекомендовані під час роботи з комп’ютером.
Вправи для очей


5. Рефлексія. «Рефлексивний ланцюжок».
Вчитель починає вправу з вислову:  «Сьогодні на уроці я …». Учні по черзі доповнюють речення, за умови що повторювати сказане іншими не можна. Таким чином «утворюється» рефлексивний ланцюжок.
1. Яких нових умінь ви набули на уроці?
2. Що далося легко, а що викликало труднощі?
За необхідності обговорюються проблеми та помилки, що виникали під час роботи.
6. Домашнє завдання.

Автор підручника
Морзе Н. В., Барна О. В.,
Вембер В. П.,
Кузьмінська О. Г.
Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.
Параграф

§ 4.6ст. 184-196, повторити ст. 176-18
Назва завдання,
номер завдання, сторінка


7. Підсумок уроку.
Отже, на цьому уроці ми з вами дізналися про діаграми та їх типи, розглянули основні об’єкти діаграм. Навчилися будувати стовпчасті та секторні діаграми. Оцінювання учнів.

Немає коментарів:

Дописати коментар