Урок №2

Тема уроку "Надсилання, отримання, перенаправлення повідомлень. Вкладання файлів"

  Відгадайте загадку:

Ми хоча і не крилаті,
Летимо в міста і села,
Несемо для вас, малята,
Звістки щирі та веселі.


Як працювати з електронною скринькою?
Для листування з друзями потрібно дізнатися їхні електронні адреси й написати їм листа.
Спочатку слід під’єднатися до Інтернету та зайти на головну сторінку поштового сервера. Після введення логіна й пароля та натискання кно­пки Увійти ти потрапиш до власної електронної скриньки.
У вікні, що відкриється, відобразяться адреса електронної скриньки й вказівки для роботи з електронними листами. Усі листи, що збері­гаються у скриньці користувача, впорядковуються в папках Вхідні, Відправлені, Чернетки, Видалені тощо.
У робочому полі вікна міститься список заголовків листів, що зберіга­ються в обраній папці. Заголовок листа включає ім’я відправника, тему, дату й час відправлення та його обсяг. Ці відомості дають змогу одержу­вачу відразу дізнатися про зміст електронного листа, не відкриваючи його. Заголовки нових непрочитаних листів відображаються жирним шрифтом. Ліворуч від заголовків кожного листа розташовані прапорці , за допомогою яких можна позначати листи, з якими слід виконати певні дії — видалити, позначити як прочитані чи непрочитані тощо.
Як створити та надіслати електронного листа?
Щоб створити та надіслати нове повідомлення, застосовують вка­зівку Написати листа. При цьому відкривається вікно поштового повідомлення, що складається із службової частини й робочого поля. Службова частина містить кілька полів, заповнення яких нагадує під­писування конверта
Поле Кому — для введення адреси електронної пошти одержувача — є обов’язковим для заповнення.
На відміну від поштового листування, електронного листа можна відправити кільком адресатам. Якщо лист призначений кільком осо­бам, то їхні адреси слід ввести через кому в полі Кому. Також можна надсилати копії листа. Наприклад, лист-запрошення до участі у спор­тивних змаганнях надсилається учням 7 класу, і доцільно надіслати Копію листа тренеру команди, а Приховану копію — учасникам групи підтримки команди.
До поля Тема слід ввести зміст листа в стислій формі, зазначаючи його мету й використовуючи основні ключові слова. За правилами ети­кету електронного листування тема листа є обов’язковою. Поле Від заповнювати не потрібно — це відбувається автоматично: вписується ім’я власника відкритої поштової скриньки та його адреса. Якщо до ли­ста необхідно приєднати файл, слід у розділі Додати натиснути кнопку Файл та обрати потрібний файл.
До робочого поля вводиться текст листа.
Для відправлення листа необхідно натиснути кнопку Надіслати.
Під час звичайного листування ви можете вкласти до конверта, крім аркуша з текстом листа, ще й вітальну листівку, фотографію та інше. До електронного листа, який ви плануєте відправити, також можна вкласти файли різних типів. Це можуть бути малюнки, фотографії, тексти літературних творів, презентації та інше, якими ви хочете поділитися з адресатом.


Для того щоб вкласти до електронного листа файл, що зберігається на носії даних, потрібно під час створення листа вибрати кнопку, призначену для додавання файлів. Кнопка вкласти файли
  у нижній частині панелі створення нового листа. Після цього буде відкрито вікно відкриття файлу, у якому можна вибрати для вкладання до листа один або групу файлів. Після вкладання файлів дані про них відображаються в області листа.
 Які дії можна виконувати з отриманими листами?
Щоб прочитати листа, що надійшов, треба відкрити папку Вхідні та клацнути мишею на заголовку листа — текст повідомлення відкриється в новому вікні. При цьому відображається заголовок листа й саме повідомлення. Якщо лист містить вкладені файли, то їх список відо­бражається після тексту листа. Приєднані файли позначаються знач­ком $ в заголовку листа. Для перегляду вмісту вкладених файлів їх можна відкрити для перегляду у вікні браузера. Важливі для тебе фай­ли можна зберігати на своєму комп’ютері. Непотрібні листи можна Видалити.
При цьому вони потрапляють до папки Видалені, так само, як і видалені фай­ли та папки переміщуються до папки Кошик. Якщо листи було видалено ви­падково, їх можна відновити. Для цьо­го слід виконати вказівку Перемісти­ти до і вказати потрібну папку. Якщо папка Видалені містить лише неваж­ливі листи, можна Очистити папку, при цьому листи з неї будуть видалені остаточно.
На одержаний лист можна відповісти або переслати його іншому адресату за допомогою відповідної вказівки. У робочому полі слід ввес­ти відповідь або коментарі до листа, що пересилається, та натиснути кнопку Надіслати. При використанні вказівки Відповісти не потрібно заповнювати службову частину у вікні поштового Повідомлення — вона заповнюється автоматично:
у полі Кому вставляється адреса отримувача, оскільки це відпо­відь на отриманий лист;
перед назвою теми з’являється слово Re:, яке вказує на те, що це відповідь (від англ. to Replay — відповідати).
Текст листа, на який дається відповідь, можна не видаляти або видалити частко­во й написати відповідь перед або під ним.
Якщо до комп’ютера приєднано прин­тер, зміст отриманого листа можна надру­кувати. Для цього слід відкрити потріб­ний лист і виконати вказівку Інші дїі/

Дайте письмові відповіді
1) З якою метою вкладають файли до електронних листів?
2)  Як вкласти до електронного листа файл, який збережено на носії даних вашого комп’ютера?
3)  Як видалити з електронного листа помилково вкладений файл?
4) Як зберегти на носії даних файл, укладений до електронного листа?
5)  Як відповісти на отриманого листа?
6)  Як переслати отриманого листа іншому адресату?

Виконай практичне завдання ( ст 20-21 підручник за авт. Ривкінда Й.Я.)
Проаналізувати пункт 1.2 ст. 15-22 (Підручник за авт. Ривкінда Й.Я.) ; Виконати №1, 7 (ст. 22)
Проаналізувати § 2, ст. 13-19 (Підручник за авт. Н.В. Морзе)


Немає коментарів:

Дописати коментар